The-Weathering-Magazine-Issue-21.-Faded-(Polish)
 • Item number: A.MIG-4520PO
7,20 €

including 5% VAT., plus shipping (Standard)

Recommended retail price: 8,00 €
(You save 10%, that is 0,80 €)
Currently not in stock!

The-Weathering-Magazine-Issue-21.-Faded-(Polish)
WARNING. This issue is only in POLISH language.

Najnowsze wydanie ?The Weathering Magazine? po?wi?cone jest w ca?o?ci efektom blakni?cia i odbarwienia. W tym numerze zobaczysz ró?ne przyk?ady wyp?owia?ych malowa?, typowych nie tylko dla czo?gów, poci?gów i okr?tów podwodnych, ale wyst?puj?cych tak?e na pojazdach cywilnych czy pochodz?cych z produkcji science fiction. Poka?emy, jak stworzy? wyblak?y kamufla? na nowoczesnym czo?gu M1A1 Abrams i jak osi?gn?? wielowarstwowy wyp?owia?y efekt na porzuconym czo?gu Tiran 4, nale??cym do Armii Po?udniowego Libanu. Przedstawimy ciekawe triki stosowane podczas malowania zapomnianego ci?gnika Case, s?u??cego do prac na farmie. Znajdziesz tu równie? ?ód? podwodn? klasy Gato i dowiesz si?, jak wdro?y? techniki malowania aerografem i wykonywania odprysków, aby uzyska? odbarwienie odpowiednie dla tematów marynistycznych. Tym, którzy nie maj? du?o wolnego czasu na hobby, poka?emy prost?, ale skuteczn? metod? postarzenia lakieru na cywilnym samochodzie Renault 4 i uzyskania wyblak?ego efektu na kolejowej cysternie. Artyku? o malowaniu czo?gu E-100 prezentuje sposoby cieniowania b?d?ce krokiem do stworzenia wyblak?ego wygl?du tej miniowej bestii. Mi?o?nicy lotnictwa znajd? w magazynie klasyczny my?liwiec Bf-109 i poznaj? skomplikowany, ale daj?cy satysfakcj? proces, pozwalaj?cy uzyska? charakterystyczne cechy samolotów operuj?cych na pustyni. Wreszcie tym z Was, którzy s? zafascynowani sag? ?Gwiezdne wojny?, dostarczamy szczegó?owych wskazówek dotycz?cych malowania i postarzania niepowtarzalnego modelu A-Wing.

Jak zawsze przedstawiamy wszystkie techniki w formie szczegó?owych artyku?ów ?krok po kroku?, zawieraj?cych wysokiej jako?ci zdj?cia i zwi?z?e opisy, których autorami s? najlepsi modelarze z ca?ego ?wiata.

Wydane na b?yszcz?cym papierze w formie serii do kolekcjonowania. Zapraszamy!
short information
 • Item number:
  A.MIG-4520PO
 • Category:
 • Shipping weight:
  0,60 Kg
 • Product weight:
  0,60 Kg
Question on item
Salutation
Notify me when this product is available
Brands
Our Partners
Paint services
terrain building services
Trade fairs and events