The-Weathering-Magazine-Issue-20.-Camouflage-(Polish)
  • Item number: A.MIG-4519PO
7,86 €

including 7% VAT., plus shipping (Standard)

Recommended retail price: 7,87 €
(You save 0.13%, that is 0,01 €)
Not available now!

Description
short information
  • Item number:
    A.MIG-4519PO
  • Category:
Description
WARNING. This issue is only in POLISH language.

Najnowsze wydanie The Weathering Magazine, w ca?o?ci po?wi?cone jest niezwykle wa?nemu dla modelarstwa zagadnieniu ? kamufla?owi wojskowemu. To tutaj zaczyna si? malowanie ka?dego modelu. W magazynie zobaczycie zró?nicowane przyk?ady maskowa? wykorzystywanych nie tylko na czo?gach, poci?gach, okr?tach, mundurach, ale tak?e w tematyce fantastycznej. Z naszych artyku?ów dowiecie si? jak wykona? kamufla? ostrokraw?dziowy na czo?gu i spalinowozie. Poka?emy, jak wykona? maskuj?ce malowanie na miniaturowym U-Boocie - dodatkowo nanosz?c zenitalne cieniowanie, a tak?e jak po??czy? to z wielowarstwowymi odpryskami uzyskanymi przy pomocy p?ynu do odprysków. Prze?ledzimy, jak namalowa? jeden z najtrudniejszych i najciekawszych wizualnie kamufla? dyskowy u?ywany przez Niemców od 1944r, a tak?e jak zaimplementowa? styl modulacji kolorów w trójbarwnym malowaniu na przyk?adzie czo?gu King Tiger. Je?li komu? by by?o nadal ma?o, mo?e zmierzy? swoje si?y maluj?c r?cznie kamufla? lakierami ? co? co wydaje si? z góry skazane na niepowodzenie, a jest mo?liwe i daje bardzo ciekawe efekty. Na kolejnych stronach znajdziecie dwa du?e artyku?y opisuj?ce histori? powstania kamufla?u oraz profile barwne z opisami, które mog? stanowi? ?wietn? inspiracj? podczas wyboru malowania. Wreszcie dla tych, którym z was bliska jest tematyka malowania figurek poka?emy efektywny sposób malowania niemieckiego Erbsenmuster, a dla mi?o?ników zimowego szale?stwa mamy Stuga III w bia?ym zmywalnym kamufla?u. Jak zawsze przedstawiamy wszystkie techniki w formie szczegó?owych artyku?ów ?krok po kroku?, zawieraj?cych wysokiej jako?ci zdj?cia i zwi?z?e opisy, przedstawione przez najlepszych modelarzy z ca?ego ?wiata. Wydane na b?yszcz?cym papierze w formie serii do kolekcjonowania, pe?nej technik i inspiracji. Zapraszamy!
Question on item
Question on item
Salutation
Notify me when this product is available
Notify me when this product is available
Brands
Our Partners
Paint services
terrain building services
Downloads Tutorials/Manuals