The-Weathering-Magazine-Issue-20.-Camouflage-(Polish)
  • Item number: A.MIG-4519PO
7,86 €

including 5% VAT., plus shipping (Standard)

Recommended retail price: 7,87 €
(You save 0.13%, that is 0,01 €)
Currently not in stock!

The-Weathering-Magazine-Issue-20.-Camouflage-(Polish)
WARNING. This issue is only in POLISH language.

Najnowsze wydanie The Weathering Magazine, w ca?o?ci po?wi?cone jest niezwykle wa?nemu dla modelarstwa zagadnieniu ? kamufla?owi wojskowemu. To tutaj zaczyna si? malowanie ka?dego modelu. W magazynie zobaczycie zró?nicowane przyk?ady maskowa? wykorzystywanych nie tylko na czo?gach, poci?gach, okr?tach, mundurach, ale tak?e w tematyce fantastycznej. Z naszych artyku?ów dowiecie si? jak wykona? kamufla? ostrokraw?dziowy na czo?gu i spalinowozie. Poka?emy, jak wykona? maskuj?ce malowanie na miniaturowym U-Boocie - dodatkowo nanosz?c zenitalne cieniowanie, a tak?e jak po??czy? to z wielowarstwowymi odpryskami uzyskanymi przy pomocy p?ynu do odprysków. Prze?ledzimy, jak namalowa? jeden z najtrudniejszych i najciekawszych wizualnie kamufla? dyskowy u?ywany przez Niemców od 1944r, a tak?e jak zaimplementowa? styl modulacji kolorów w trójbarwnym malowaniu na przyk?adzie czo?gu King Tiger. Je?li komu? by by?o nadal ma?o, mo?e zmierzy? swoje si?y maluj?c r?cznie kamufla? lakierami ? co? co wydaje si? z góry skazane na niepowodzenie, a jest mo?liwe i daje bardzo ciekawe efekty. Na kolejnych stronach znajdziecie dwa du?e artyku?y opisuj?ce histori? powstania kamufla?u oraz profile barwne z opisami, które mog? stanowi? ?wietn? inspiracj? podczas wyboru malowania. Wreszcie dla tych, którym z was bliska jest tematyka malowania figurek poka?emy efektywny sposób malowania niemieckiego Erbsenmuster, a dla mi?o?ników zimowego szale?stwa mamy Stuga III w bia?ym zmywalnym kamufla?u. Jak zawsze przedstawiamy wszystkie techniki w formie szczegó?owych artyku?ów ?krok po kroku?, zawieraj?cych wysokiej jako?ci zdj?cia i zwi?z?e opisy, przedstawione przez najlepszych modelarzy z ca?ego ?wiata. Wydane na b?yszcz?cym papierze w formie serii do kolekcjonowania, pe?nej technik i inspiracji. Zapraszamy!
short information
  • Item number:
    A.MIG-4519PO
  • Category:
Question on item
Salutation
Notify me when this product is available
Brands
Our Partners
Paint services
terrain building services
Trade fairs and events